คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบาย
การดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service หรือการบริการอย่างครบวงจร โดย
บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ซึ่งทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ 

 


 
Engine by MAKEWEBEASY